توسعه برندینگ

باید تلاش کنیم تا برند خودمان را بسازیم،

و بعد از آن برند ما می تواند تمام زندگی و آینده کسب و کار ما را به بهترین شکل ممکن بسازد.

این شعار نیست بلکه واقعیت محض است

باید تلاش کنیم تا برند خودمان را بسازیم، و بعد از آن برند ما می تواند تمام زندگی و آینده کسب و کار ما را به بهترین شکل ممکن بسازد.
حقیقت مهم این است که مردم به راحتی به یک برند اعتماد می کنند و همین موضوع باعث می شود خدمات و محصولات برند، به مراتب خیلی پرفروش تر از بقیه رقبا باشد

پس با این تفاسیر برای ساخت برندتان لحظه ای تعلل نکنید
با افتخار صفر تا صد مسیر برند سازی همراه شما هستیم

تعرفه پکیج های جامع توسعه برندینگ

شروع قیمت اقتصادی 120میلیون تومان

شروع قیمت استاندارد 270 میلیون تومان

شروع قیمت حرفه ای 520 میلیون تومان

برند هایی که افتخار همکاری با آنها را داشتیم

پلن A: طراحی 10 ستون بیزینس مدل برندینگ

توسعه برندینگ- مهرداد سلیمی برنا

شروع قیمت اقتصادی 10 میلیون تومان

شروع قیمت استاندارد 20 میلیون تومان

شروع قیمت حرفه ای 30 میلیون تومان

پلن B: راه اندازی وبسایت اختصاصی برند ویژه

شروع قیمت اقتصادی 30میلیون تومان

شروع قیمت استاندارد 90 میلیون تومان

شروع قیمت حرفه ای 190 میلیون تومان

پلن C: طراحی هویت برندینگ

شروع قیمت اقتصادی 10میلیون تومان

شروع قیمت استاندارد 20 میلیون تومان

شروع قیمت حرفه ای 30 میلیون تومان

پلن D: تولید محتوای جذاب و موثر:

شروع قیمت اقتصادی 20میلیون تومان

شروع قیمت استاندارد 40 میلیون تومان

شروع قیمت حرفه ای 80 میلیون تومان

پلن E: فعالیت در شبکه های اجتماعی:

مدل برندینگ- مهرداد سلیمی برنا

شروع قیمت اقتصادی 15 میلیون تومان

شروع قیمت استاندارد 30 میلیون تومان

شروع قیمت حرفه ای 60 میلیون تومان

پلن F: تبلیغات هوشمند

شروع قیمت اقتصادی 25 میلیون تومان

شروع قیمت استاندارد 50 میلیون تومان

شروع قیمت حرفه ای 100 میلیون تومان

پلن G: ثبت برند

شروع قیمت اقتصادی 15 میلیون تومان

شروع قیمت استاندارد 30 میلیون تومان

شروع قیمت حرفه ای 60 میلیون تومان