افلیت مارکتینگ چیست؟

در این مقاله موضوع مقاله را به افیلیت مارکتینگ اختصاص دادیم که یک روش محبوب برای افزایش فروش و ایجاد درآمد آنلاین است؛ این تاکتیک جدید که چندان سنتی نیست، برای صاحبان برند و بازاریاب ها بسیار مفید است. %۸۱ از برند ها و ۸۴% از ناشران، از قدرت بازاریابی وابسته به همکاری در فروش […]